Digitální evidence uzavírek

cíle

Řešitelé projektu C-ZONE pracují na tom, aby se toto vše brzy stalo realitou.

schéma systému

Schéma systému

Dopravně inženýrské opatření (DIO) je projektová dokumentace řešení přechodné dopravní situace na pozemní komunikaci.
eDIO je elektronická forma DIO.
eŽádost je elektronická forma žádosti o schválení eDIO.
DATEX II, RDS-TMC a C-ITS DENM jsou příklady protokolů a formátů pro distribuci dopravních informací.

Dnešní stav a problémy

Proces schvalování se dnes řídí dvěma zákony a dvěma vyhláškami. Převážně papírová forma komunikace zpomaluje řízení. Proto:

 • vyřízení zahrnuje mnoho účastníků včetně úřadů,
 • jedna akce může vyžadovat i několik oddělených řízení, které si musí koordinovat žadatel,
 • úředník je pod tlakem mnoha požadavků nucen obcházet platné předpisy.
Uzavírky se do centrální evidence uzavírek přepisují ručně, proto:

 • je evidence neúplná a nepřesná,
 • posouzení žádosti v širším kontextu vlivu na dopravu je obtížné či nemožné,
 • vznikají nebezpečné dopravní situace v důsledku přehlédnutí souběhu,
 • správci komunikací i účastníci silničního provozu mají neúplné a nepřesné informace.

Vize

Optimalizací procesů včetně zavedení souvisejících legislativních úprav (sloučení do společného řízení, úpravou kompetencí, projednáním s provozovatelem dráhy) a digitalizací (podání digitální formou) se dosáhne zrychlení a zjednodušení vyřízení:

 • jedna akce řešena v jednom řízení (se zastřešujícím úřadem),
 • zastřešující úřad lépe koordinuje projednání,
 • digitální forma nevyžaduje přepisování a zamezí chybám z přepisu.
Celostátní evidence uzavírek dostává podklady již v digitální formě, proto:

 • poskytuje přesnější a úplnější přehled o aktuálním a plánovaném stavu,
 • umožňuje účastníkům řízení vidět kolizi ještě před podáním,
 • je podkladem pro počítačovou simulaci dopadů,
 • umožňuje přesnější a úplnější poskytování dopravních informací,
 • poskytuje historická data pro analýzy.
Řešení také dovoluje postupné sjednocování způsobu vyznačování pracovních míst, obdobné dopravní situace tak mohou být označovány stejným způsobem.

Citáty

Slova, která zazněla v úzkém i širším řešitelském týmu

 • Předložený návrh projektu je velmi ambiciózní, ale současně velmi dobře připravený.
  – Hodnocení návrhu projektu - Kolegium odborníků TAČR
 • Digitalizovat staré procesy bez jejich optimalizace je učebnicový příklad chybného přístupu.
  – Jan Vlčinský, TamTam Research, expert na formáty dopravních informací
 • Navrhovaná legislativní úprava je zcela revoluční.
  – Pavel Tučka, certifikovaný auditor bezpečnosti, spoluautor TP 66
 • Pro vývoj dopravních modelů v uzavírkách dnes v podstatě nejsou dostupná komplexní historická data, taková databáze by byla skvělá pro výzkum dopravy.
  – Igor Mikolášek, CDV, expert na simulaci dopravy
 • Práci na navrhované legislativní úpravě považuji za vrchol své dosavadní profesní praxe.
  – Michal Tichý, právník odboru dopravy krajského úřadu
 • Nadraftovali jsme skvělý projektový tým.
  – Marek Ščerba, VŠB, vedoucí projektu
 • Predikce dopadů může podpořit efektivnější návrh a řízení uzavírek.
  – Igor Mikolášek, CDV, expert na simulaci dopravy
 • Není nutno úřadovat, důležité je hájit zájmy své obce. (v diskusi jak zvládnou digitální agendu nejmenší obce)
  – Pavel Tučka, VŠB, certifikovaný auditor bezpečnosti, spoluautor TP 66
 • Kdo nezkusí, nemá. (reakce na komentář, že navrhované legislativní změny bude těžké prosadit)
  – Pavel Tučka, VŠB, certifikovaný auditor bezpečnosti, spoluautor TP 66
 • Když jsme před devíti lety vytvářeli současný systém Centrální evidence uzavírek, doufali jsme, že se brzy posune z ručního přepisování údajů na vyšší úroveň digitalizace. Účast v tomto projektu vítáme jako příležitost tomuto cíli přispět.
  – Zdeněk Pokorný, VARS, analytik SW pro dopravu

Made with Mobirise web page templates